Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de leveringsvoorwaarden van Familius.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Familius.nl, gevestigd te Amsterdam en aldaar ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62280503.

BTW nummer kunt u per email ten alle tijden opvragen
Onderstaande voorwaarden zijn geldig tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een anders luidende overeenkomst is afgesloten. Door uw bestelling te plaatsen, verklaart u akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 1. Algemeen

1.1. Op al onze artikelen zijn de leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1.2. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

1.3. De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de orderbevestiging via e-mail.  Deze orderbevestiging is tevens de factuur.

1.4. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan kleurafwijkingen op basis van verschillen die ontstaan door het gebruik van wat voor communicatiemiddelen dan ook.

 

Artikel 2. Betaling

2.1. De genoemde prijzen staan vermeld in euro’s, zijn inclusief BTW en  inclusief verzendkosten. Retour kosten zijn voor eigen rekening tenzij anders is afgesproken

2.2. Na bestelling van een artikel ontvangt de klant een orderbevestiging via e-mail.

2.4. Betaling geschiedt door vooruitbetaling op een door Familius.nl aan te geven bankrekeningnummer, of door middel van betaling via een van onze betaaldiensten.

2.5. Na ontvangst van de betaling zal uw bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, verzonden worden. Familius doet haar uiterste best om alle bestelling de eest volgende werkdag te laten bezorgen. Familius.nl behoudt zich het recht voor van deze levertermijn af te wijken in geval van onvoorziene omstandigheden.

 

Artikel 3. Verzendkosten

3.1. De genoemde prijzen zijn indien niet anders gemeld inclusief verzendkosten.

3.2. Het totaal te betalen bedrag inclusief verzendkosten zal duidelijk vermeldt staan op de factuur.

3.3. Leveringen buiten Nederland zullen verzonden worden tegen de totale kosten voor levering in het buitenland.

 

Artikel 4. Annulering

4.1. Iedere bestelling kan worden geannuleerd, binnen een termijn van 7 dagen na datum van de bestelling.

4.2. Wordt de bestelling niet binnen 7 dagen geannuleerd, dan is de koper automatisch betalingsplichtig. Bij het niet in acht nemen van de annuleringstermijn van 7 dagen, is Familius.nl gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

4.2. Familius.nl is gerechtigd een koper te weigeren of een order te beëindigen zonder opgaaf van specifieke redenen.

 

Artikel 5. Levering

5.1. Alle artikelen zullen na ontvangst van betaling zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen aangeboden worden aan POSTNL. Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertraging van de verzending die optreedt vanaf het moment dat de zending ter bestelling aangeboden is aan POSTNL.

5.2. Mocht een artikel een levertijd hebben langer dan 7 dagen of, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar zijn, dan zal Familius.nl de koper hiervan per e-mail op de hoogte brengen.

5.3. Koper heeft het recht de overeenkomst te beëindigen in het geval dat de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt of wanneer het artikel niet leverbaar is.

 

Artikel 6. Retourneren

6.1. Na ontvangst van de artikelen heeft koper het recht de artikelen, mits ongebruikt en in originele verpakking, binnen 14 dagen te retourneren.

6.2. Mocht een artikel niet voldoen aan de verwachting van koper, dan is het mogelijk voor koper het artikel om te ruilen of kan koper het aankoopbedrag inclusief verzendkosten teruggestort krijgen. 

6.4 Familius.nl bepaalt of een retour gezonden artikel in gebruikte dan wel ongebruikte staat verkeerd en of terugname acceptabel is. Ook wat betreft de staat van de verpakking behoudt Familius.nl zich het recht voor het artikel niet te accepteren.  

6.4 Koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van een retourzending. Heeft u per ongeluk een verkeerde maat besteld dan zullen wij u gratis de juiste maat toesturen.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Familius.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die na levering ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan derden of aan zaken van derden. Na verzending kan koper geen aanspraak maken op verkoper wat betreft verloren of beschadigde artikelen.

Artikel 8. Privacy

8.1. Aan Familius.nl verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden door Familius.nl en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. Mocht dit toch gebeuren, dan zal dat enkel en alleen zijn indien dit noodzakelijk is voor het verwerken van de betaling of voor het bezorgen van de zending. Creditcard/ bankgegevens van de klant zullen door Familius.nl in geen enkel bestand opgeslagen worden.

8.2 Alle gegevens die wij van jou bewaren kunt u ten alle tijden bij ons opvragen en laten verwijderen. mail ons met jouw verzoek en wij zullen z.s.m contact met je opnemen

Artikel 9. Copyright

9.1. Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden.